Tel. 0743.130.340
Asociația Mentor în munca socială
Mentor in social work Association

Organizație pentru mentorat profesional al asistenților sociali din România
Vizitati si site-ul SCPAS
Asociația „MENTOR ÎN MUNCA SOCIALĂ” este asociație profesională, cu personalitate juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu caracter neguvernamental şi apolitic.
”CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FORMELOR INDEPENDENTE DIN ASISTENȚA SOCIALĂ - EDIȚIA II” 7 iunie 2014