Vizitati si site-ul SCPAS
Obiectivele  Asociației sunt:

a.dezvoltă capacitatea membrilor săi de a furniza servicii profesionale de calitate;

b.promovează exercitarea sub formă independentă a profesiei de asistent social şi întăreşte permanent acest sector;

c.sustine programe de dezvoltare personală şi profesională a asistenților sociali;

d.participă la protejarea profesiei asistentului social de exercitare ilegală;

e.militează pentru o piaţă liberă de furnizare a serviciilor profesionale;

f.participă activ prin toţi membrii Asociației la dezvoltarea serviciilor sociale din România;

g.dezvoltă metodologii de lucru şi instrumente specifice;
Tel. 0743.130.340
Asociația Mentor în munca socială
Mentor in social work Association

Organizație pentru mentorat profesional al asistenților sociali din România