Supervizare profesionala
Supervizarea profesională este o relaţie profesională permanentă stabilită între supervizat şi supervizor, ambii având responsabilităţi în dezvoltarea acestui proces. În general, asistenţii sociali apreciază supervizarea profesională pentru că aceştia sesizează atenţia specială acordată activităţii lor, le oferă posibilitatea de a fi iniţiatorii unui proces de invăţare pe anumite arii specifice de acţiune şi îşi pot  dezvolta ailităţile prin contactul direct cu supervizorul. Asistentul social supervizat contientizează timpul special acordat de supervizor şi are permanent feedbackuri de la acesta în legăcură cu serviciile directe oferite, cu situaţiile particulare în care acţioneazî. Punctul de plecare în supervizarea asistentului social îl constituie studierea lucrului pe caz, analiza şi identificarea modalităţilor de acţiune în practica acestuia.

Supervizarea profesională se realizează în cadrul şedinţelor de supervizare la care participă asistentul social şi supervizorul, conform unei planificări stabilite de comun acord şi unui plan de supervizare. Supervizorul realizează toată docurnentaţia legată de supervizarea fiecărui caz în parte, care se regăseşte în notele cazului discutat.

Supervizarea profesională în asistenţa socială reprezintă o intervenţie iniţiată de un asistent social cu experienţă asupra unuia cu mai puţină experienţă în scopul dezvoltării profesionale a celui din urmă şi pentru monitorizarea calităţii serviciilor profesioniste oferite clienţilor de către acesta. Supervizarea este o intervenţie prin care asistentul social cu mai puţină experienţă este sprijinit de supervizor pentru a-şi dezvolta abilităţile şi competenţele pe programe sociale specifice. Acest proces are trei dimensiuni:
a.
administrativă, care se concentrează asupra a ceea ce face asistentul social;
b.
de sprijin, care ia în considerare ceea ce simte supervizatul;
c.
educativ, care se orientează spre ceea ce gândeşte asistentul social supervizat.
Formă individuală de exercitare a profesiei de asistent social, gestionată în comun de către asistenții sociali asociați
Copyright 2011-2012.SCPAS -VA Societatea Civilă Profesională de Asistență Socială Voj și Asociații.Toate drepturile rezervate. Concept web webdesignadis.ro
Mobil 0743.130.340
E-mail: scpas@socialworkers.ro
Daca sunteti interesati vizitati si pagina Asociatiei Mentor in asistenta sociala